آموزش رایگان صادرات

آموزش 0 تا 100 صادرات کالا

آموزش رایگان صادرات هدفی است که در این صفحه از سایت نئوفارم به آن خواهیم پرداخت . صادرات کالا حوزه ای جذاب و پر سود برای تجار ، کشاورزان ، تولیدکنندگان و … می باشد و از این طریق می توانند ارز آوری خوبی به کشور داشته باشند .

آموزش رایگان صادرات نئوفارم مشتمل بر 14 فصل تهیه و تدوین شده است :

 1. اصول و کلیات صادرات
 2. راهنمای قدم به قدم صادرات
 3. فرآیند صادرات در گمرک
 4. کلیات عوارض صادرات
 5. فرم های صادراتی
 6. کارت بازرگانی
 7. اتصال به انجمن صادرکنندگان
 8. شرکت های مدیریت صادرات
 9. آموزش مکاتبات بازرگانی
 10. قراردادهای بین المللی تجارت
 11. حمل و نقل و ترانزیت
 12. روش های پرداخت و سامانه نیما
 13. مقررات برگشت ارز
 14. مالیات بر درآمد صادرات

همچنین موارد زیر نیز برای کمک بیشتر در جهت آموزش رایگان صادرات گنجانده شده است :

 1. تحلیل بازار صادراتی
 2. تحلیل گروه های کالایی
 3. آشنایی با قوانین و مقررات صادرات
 4. یافتن خریدار خارجی
 5. آشنایی با واژه ها و اصطلاحات بازرگانی
 6. و …

اصول و کلیات صادرات

راهنمای قدم به قدم صادرات

فرآیند صادرات در گمرک

کلیات عوارض صادرات

فرم های صادراتی

کارت بازرگانی

اتصال به انجمن صادرکنندگان

شرکت های مدیریت صادرات

آموزش مکاتبات بازرگانی

قراردادهای بین المللی تجارت

حمل و نقل و ترانزیت

روش های پرداخت و سامانه نیما

مقررات برگشت ارز

مالیات بر درآمد صادرات

تحلیل بازار صادراتی

تجزیه و تحلیل گروه های کالایی

آشنایی با قوانین و مقررات صادرات

یافتن خریدار خارجی

آشنایی با واژه ها و اصطلاحات بازرگانی

دکمه بازگشت به بالا