برداشت برنج

فرآیند برداشت برنج با چه روش‌هایی انجام می‌گیرد؟

 

فرایند برداشت برنج یکی از مهم ترین و اصلی‌ترین فرایندها برای کشاورزی این گیاه است. با ایجاد راهی مناسب برای برداشت گیاه برنج علاوه بر اینکه می‌توان ضایعات و تلفات را کاهش داد، هزینه‌های تولید نیز به مراتب پایین می‌رود. ضایعاتی که مربوط به برنج می‌شوند به دو دسته ضایعات کم و کیفی تقسیم می‌شوند. ضایعات کمی، ضایعاتی هستند که به دلیل ریزش دانه‌ها و خوشه‌ها در جمع آوری و خرمن کوبی به وجود می‌‌آیند.

ضایعات کیفی نیز به دلیل نبود کیفیت مناسب در برنج که ممکن است به دلایل پوست کنده شدن شلتوک، شکسته شدن دانه و یا ترک خوردگی دانه در مرحله برداشت به وقوع بپیوندد اینجاد می‌شود. بنابراین مقدار این ضایعات چه کمی و چه کیفی بر اساس شرایط مزرعه و نحوه برداشت برنچ تعیین می‌شود.

خرید عمده برنج از سایت نیازمندی های نئوفارم

 

چه زمانی برای برداشت برنج مناسب است؟

یکی از موارد تعیین کننده بر ضایعات و تلفات برنج زمانی است که مرحله برداشت برنچ اختصاص می‌دهند. اگر فرایند برداشت برنج زودتر از زمان مقرر انجام پذیرد، باعث می‌شود که دانه‌های نرسیده بیشتر شوند و برنچ سالم و مناسب کاهش یابد. تأخیر در عمل برداشت نیز باعث زیادتر شدن ریختن دانه‌ها و خوشه‌های برنج می‌شود، همچنین دانه‌هایی که رسیده‌اند نیز به دلیل نم و رطوبت بیشتر دچار ترک و شکستگی بیشتری می‌شوند.

اگر عملیات برداشت برنچ به صورت تچربی انچام بذیرد، زمانی را به برداشت برنچ اختصاص می‌دهند که حدود ۹۵ درصد خوشه به رنگ زرد روشن باشند. از دیگر روش‌های دیگر این است که رطوبت متناسب شلتوک برنچ باید برای برداشت آن تا ۲۲ درصد رسیده باشد. به این دلیل که در این حجم رطوبت میزان تبدیل شلتوک به برنج سالم بالا می‌رود.

 

عمل قطع کردن آب و خشک کردن شالیزار در فرایند برداشت به چه منظور انجام می‌شود؟

به دلیل آسان کردن عمل برداشت در برنج و به کار بردن ماشین‌های مخصوص درو برنج بهتر است که طبق بافت خاک مزرعه یا شالیزار و حدود ۲ هفته پیش از برداشت، آبی که به مزرعه وارد می‌شود را قطع کرد و آبی که در آن قرار دارد را تخلیه کنند.

اگر روش تخلیه آب و قطع آب به درستی انجام نشود، به خاطر بالا بودن میزان رطوبت، ماشین‌های درو با مشکل مواجه می‌شوند.

 

برداشت برنج به چه روش‌هایی انجام می‌پذیرد؟

برای برداشت برنج دو روش را در نظر می‌گیرند که بیشتر در مناطق برنج‌خیز کشور از این روش‌ها استفاده می‌کنند. این دو روش شامل روش برداشت دو مرحله‌ای یا غیر مستقیم و برداشت یک مرحله‌ای یا مستقیم. در روش برداشت دو مرحله‌ای فرایند برداشت با داس انجام می‌شود و بعد از این که شالی‌های برنج را جمع‌آوری کردند، شالی‌ها مورد خرمن ‌کوبی قرار می‌گیرند. در برداشت یک مرحله‌ای نیز فرایند برداشت، جمع‌آوری، خرمن کوبی و سایر فرایند‌های مرتبط دیگر به وسیله یک ماشین مناسب به نام کمباین شکل می‌گیرد. گفتنی است که بهترین روش برداشت در هر مزرعه‌ای به شرایط فیزیکی و کشاورزی، خاک در هنگام کاشت و برداشت محصول بستگی دارد.

 

برداشت دستی چیست و چگونه انجام می‌پذیرد؟

در این فرایند کارکنان زمین زراعی شالی‌های برنچ را درو می‌کنند و به شکل پشته‌های بسته بر ساقه‌ها که بریده شده اند می‌گذارند. زمانی که دو روز از زمان برداشت گذشت و رطوبت شالی‌ها کمتر شد، جمع‌آوری می‌شود و در داخل یا خارج از شالیزار خرمن‌کوبی می‌شوند. ممکن است عمل خشک کردن شالی با وسایل مخصوصی صورت بگیرد.

برداشت ماشینی برنج

نحوه برداشت با ماشین دروگر

برداشت برنج به وسیله ماشین دروگر از روش‌های غیر مستقیم می‌باشد که شالی‌ها به وسیله این ماشین درو می‌شوند و زنجیرهای انتقال دهنده به یک گوشه منتقل می‌شوند و بر روی ساقه‌ها ردیف می‌شود.

 

تفاوت اصلی برداشت دستی و برداشت ماشینی

گفتنی است که عملیات درو و برداشت برنج با ماشین کمباین بسیار راحت تر و کم خطرتر از برداشت دستی آن است؛ به این دلیل که در روش دستی سختی‌های زیادی برای عمل برداشت وجود دارد. ماشین کمباین در یک روز مزرعه برنج را درو می‌کند و عملیات برداشت را انجام می‌دهد، در حالی که برداشت دستی ممکن است روزها طول بکشد و برنج دیگر کیفیت خود را از دست بدهد یا در رطوبت زیاد از بین برود. همچنین برداشت دستی تعداد کارگر بالایی برای درو کردن برنج نیاز دارد.

معمولا برداشت برنج به روش دستی با ابزار مخصوصی به اسم داره صورت می‌گیرد که ظاهری شبیه به داس دارد و دارای دندانه‌های اره‌ای شکل لبه‌ای تیز و باریک است، این ابزار ممکن است برای استفاده آماتورها خطرناک باشد و بهتر است افراد کار با آن را بلند باشند.

یکی از معایب که برداشت با ماشین ممکن است داشته باشد این است که شالی‌هایی که جمع‌آوری می‌کند ممکن است هنوز نرسیده باشند، کارگران این شالی‌ها را برداشت نمی‌کنند. همچنین میزان هواخوردن شلتوک نیز در روش دستی بیشتر است اما در روش ماشینی بیشتر شلتوک فرصت خشک شدن ندارند، بنابراین این معایب بر میزان کیفیت برنج به دست آمده تأثیرگذار است.

یکی دیگر از معایب روش ماشینی برداشت این است که جون ماشین عمل برداشت را سریع انجام می‌دهد ممکن است سبب خرد شدن و شکسته شدن دانه‌های برنج شود. در نتیجه همواره باید برای نحوه برداشت برنج اطلاعات زیاد و کاملی کسب کرد تا بتوان با کم هزینه ترین و با کیفیت‌ترین روش، بهترین برداشت را انجام داد.

مطالب مرتبط

فهرست